حمایت مالی (Sponsoring) مسابقات راگبی:

مرحله پایانی مسابقات راگبی ۱۵ نفره آقایان قهرمانی کشور در شهر بابلسر با حضور ۴ تیم ، ری راگبی ،مازندران، داتیس تهران و خراسان رضوی در تاریخ ۲۱ و ۲۲ آذر انجام شد . و در پایان تیم خراسان رضوی قهرمان شد و تیم های داتیس تهران ، ری راگبی و مازندران به ترتیب در مقام های بعد جای گرفتند