برای فعالسازی گارانتی لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل کرده و برای ما ارسال نمایید.

فرم

  • لطفا به فارسی وارد کنید
  • لطفا به فارسی وارد کنید
  • برای اطلاع رسانی از طریق ایمیل (اختیاری)
  • برای اطلاع رسانی از طریق پیامک
  • مبلغ نهایی پرداخت شده به تومان
  • کد 4 رقمی مندرج روی کارت گارانتی
  • فروشگاهی که از آن خرید نموده اید انتخاب کنید